La memoria es maravillosa si no tienes que lidiar con el pasado.

回忆是美好的,只要你能让过去的都过去。

点击查看更多系列文章

每日一句西语系列文章均由沪江西语整理翻译而得,如有不当欢迎指正,转载请注明出处。