¿Qué aire te das?
神气什么?

场景一


A:Mira, mi cara de admisión.
B:¿Qué aire te das?
A:看我的录取通知书。
B:神气什么呀?

场景二


A:Mira,es un cinturón de Goldlion.
B:¿Qué aire te das?

A:快看,我这条金利来的皮带。
B:神气什么呀?