El mundo está lleno de cosas increíbles.

世界上充满这很多难以置信的事。

lleno de  充满……

 点击查看更多此系列文章>> 

 

声明:本双语文章的中文翻译系沪江西语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎指正。