Me encanta verte sonreír.
我喜欢看你微笑的样子。

声明:双语文章中,中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考,如有不妥之处,欢迎指正。未经允许,请勿转载!